Контакти

Централен офис:

„Личис“ ЕООД

с. Новград, ул. „Етър“ 25 (обл. Русе)

Телефон за връзка:

Управител                                                                         0877 961 561

Търговски отдел                                                            0878 396 528 / 0877 961 555              

Технически секретар                                                  0877 961 567

                                                                                                                                      

Е-mail: lichis13@abv.bg