За нас

Фирма „Личис“ EООД е фирма, която постепенно и непрекъснато се утвърждава като качествен и коректен доставчик на машини и технологични линии. Ние разполагаме с необходимите технически познания и опит за изпълняване на обекти „до ключ“. Основната дейност на дружеството е проектиране,  доставка и монтаж на мелнично оборудване, силозни стопанства и оборудване за хлебопроизводството и сладкарството. 

Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти за проектиране и технологично обучение на кадри, преминали обучение във фирмите производители.

Развитието и усъвършенстването през годините, усвояването на иновациите в технологиите и натрупването на опит, води до огромна полза за нашите клиенти и до тяхната пълна удовлетвореност.

„Личис“ ЕООД също се занимава с търговия на нова и употребявана селскостопанка техника и резервни части към нея. Предлагаме също и гаранционен и извънгаранционен сервиз за предлаганата техника.

„Личис“ ЕООД предлага транспорт на всички закупени машини до всяка точка на страната. Фирмата извършва и продажби на машини по европейски програми както и изготвяне на програми и пълно съдействие за изпълнението им.

Предлагаме цялостно изграждане на:

– Съвременен хлебозавод (линии за „Заводски хляб”);

–  Малки обекти за производство на хляб и закуски;

– Сладкарски цехове;

– Фуражни цехове;

– Мелници за брашно;

– Пневмотранспортни инсталации;

– Аспирационни уреди;

– Инсталация за транспортиране, съхранение, почистване и дозиране на брашно;

– Силозни стопанства.