Финансиране

„Личис“ ЕООД предлага на всички свои клиенти при закупуване на техника пълна гама от възможности за финансиране. Съвместно с водещи финансови институции предлагаме атрактивни финансови схеми които подхождат индивидуално към всеки клиент в зависимост от  техниката и средствата, с които кандидатът разполага. Кандидатите получават финансиране, според нуждите на техния бизнес както на лизинг, така и на кредит. „Личис“ ЕООД предлага на своите клиенти максимално бързо и облекчено финансиране чрез лизинг с минимално оскъпяване и възможност за сезонно заплащане на вноските по главницата. Фирмата предлага също и банково финансиране с оптимален погасителен план и облекчени изисквания за обезпечение.Фирмата извършва и продажби на машини по европейски програми както и изготвяне на програми и пълно съдействие за изпълнението им. Фирмата поддържа постоянни контакти с  с водещи консултантски компании и финансови институции. За повече информация или въпроси свързани с възможности за финансиране или кандидатстване по европейски програми за субсидиране моля свържете се с нас.