Пакетаж с три кантара за пълнене на шест чувала

ll;

 

 

w

 

 

За подробна информация или ценова оферта, моля свържете се с нас.